14 abril 2015

PLA D’ACOLLIDA. MÒDUL FORMATIU EN DRETS LABORALS

Mòdul formatiu en drets laborals, contractes, nòmines i quitances.

Dijous, 16 d’abril, a les 17.30h, al Casal Concòrdia, carrer Concòrdia, 33 baixos.

Telèfon: 93-324.85.38

Cal fer inscripció prèvia.