10 març 2008

L’HOTEL MIRAMAR RECUPERA EL BAR MIRADOR DELS JARDINS FORESTIER

Els jardins Forestier a Miramar, a la vessant est de la muntanya de Montjuïc, recuperen el bar mirador que va donar servei entre els anys 60 i 70.

El nou edifici, les obres del qual finalitzaran aquesta primavera, serà més petit del que es va planificar inicialment, per tal de disminuir l’impacte visual.