29 març 2020

L’ARRIBADA DE L’ELECTRICITAT A BARCELONA COMENÇA AL POBLE-SEC, A BETEVÉ

L’arribada de l’electricitat a Barcelona

Tomàs Dalmau, un botiguer de la Rambla, va crear una de les primeres empreses d’electricitat del món

El barceloní Tomàs Dalmau va fundar una empresa per electrificar Barcelona pocs dies després que ho fes un altre Tomàs pioner al món: Thomas Alba Edison.

Al Parc de les Tres Xemeneies va arrencar el procés d’electrificació a Barcelona. A l’entorn del 1880 es troba la manera de produir electricitat amb finalitats comercials.

Tomàs Dalmau, un botiguer de la Rambla que es dedicava a posar parallamps als edificis, va crear a principis del 1881 la Sociedad Española de Electricidad que, més endavant, es va situar a les Tres Xemeneies. Va ser una de les primeres empreses del món creada per produir electricitat.

La introducció de l’electricitat va canviar la vida de la gent. Es va disposar d’un sistema d’enllumenat més net i sense perill, abans es feia en flama, i això va permetre allargar la jornada laboral. També es va avançar en noves tecnologies d’oci com ara el cinematògraf i el gramòfon, que el mateix Dalmau va introduir a Barcelona.

El primer telèfon
L’empresa de Dalmau va fracassar en la seva expansió per les dificultats de finançament i d’inversió de la recerca de noves tecnologies que va fer que l’electricitat fos cara i no es pogués generalitzar a tothom.