7 febrer 2019

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA – BUTLLETÍ NÚM. 94

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ens dóna a conèixer les seves darreres novetats en el seu butlletí. El podeu llegir, si seguiu el vincle del web adjunt.