23 febrer 2009

HA SORTIT LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS

L’Ajuntament de Barcelona, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, ha aprovat per l’any 2009 la concessió de subvencions a aquelles entitats i/o particulars que duen a terme activitats a Barcelona, i que complementen i/o supleixen la competència municipal.
El procediment ordinari per a la concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs públic.