Pla Comunitari

PLA COMUNITARI DEL POBLE-SEC

El treball comunitari de les entitats al barri

La finalitat d’aquest projecte és unir esforços de tothom per a transformar la realitat de la comunitat millorant-la per tal d’afavorir la convivència veïnal en la diversitat, i així evitar l’exclusió social.
Per aconseguir aquesta finalitat basant-nos en la participació de la ciutadania, s’apunten diverses dinàmiques socials, obertes i creatives que s’aniran construint amb el temps i que incidiran en el procés de millora del barri.

El Pla Comunitari Poble-sec és una eina amb la que es pretén assolir un nivell de benestar quotidià més elevat del barri. Donada la diversitat del Poble-sec propiciem un millor coneixement de les diferents realitats socials i culturals que conviuen al barri, establint ponts de contacte i apropament per afavorir el diàleg i la comunicació entre tothom, treballant per la igualtat d’oportunitats.

Es vol contribuir a cobrir les mancances existents, com complementar l’educació (sobretot en valors) de la infància i de la joventut, afavorir la integració sociolaboral de la població d’origen estranger, potenciar el respecte i la convivència entre els ciutadans del barri, portar a terme dinàmiques de treball intergeneracional, fomentar la participació voluntària, treballar per la Salut Pública, portar a terme accions concretes amb gent gran en situació d?especial dificultat.

El Pla Comunitari s’estructura a través de comissions que tracten les diferents àrees a les que adreça la seva activitat: gent gran, salut, convivència i coneixement mutu, i sociolaboral. Aquestes comissions estan formades per responsables del pla Comunitari i la pròpia gent del barri, que hi participa de manera personal o com a representant d’altres grups del barri.

Les comissions es reuneixen com a mínim un cop al mes per permetre agilitzar les tasques de coordinació i treball, tot enfortint el desenvolupament comunitari i en xarxa i facilitant la coneixença entre tots els agents implicats al Poble-sec. A través de les comissions s’avalua la situació del barri en cadascun dels àmbits i es proposen i implementen millores.

Les comissions són obertes a tothom i es reuneixen en el següents horaris i locals:

Gent gran – 3r dijous del mes – 18.30hores – Casal Elkano

Salut – 3r dilluns mes – 16.30hores – Cap Les Hortes

Convivència i coneixement mutu – 3r dimarts mes – 19.30hores – Casal Concòrdia

Sociolaboral – 3r dilluns mes – 12hores – Casal concòrdia

Opinions dels participants de les comissions -Per què hi participen

COMISSIÓ de GENT GRAN

– Perquè minvant la greu situació de soledat i depressions que pateix la gent gran millorem la nostra qualitat de vida.

– Ens reunim per a que les nostres accions reportin beneficis a tothom.

– És molt enriquidor que pugui venir la persona mateixa i plantejar el seu problema o necessitat més concretament, ja que t’ajuda a funcionar i a veure la realitat des d’una vessant menys abstracta i/o professional.

COMISSIÓ de SALUT

“Per conèixer el barri i la comunitat en un altre espai que el de la consulta, perquè les circumstàncies de l’entorn també influeixen en la salut dels veïns i veïnes”.

“Participant en un co-disseny de la salut podem revertir la sobremedicalització i la cronificació dels processos vitals naturals que són parts de la nostra vida (com per exemple la vellesa, la menopausa o l’embaràs). Podem posar sentit comú a la intervenció en salut “.

“Creiem que la dependència dels serveis socio-sanitaris està lligada a la pèrdua de la cura familiar, ‘no hem transmès aquesta cura als nostres fills’ i som impacients per essència, ‘volem estar bé ja’.

“Davant la baixa tolerància a la frustració i l’aparent desinterès de la gent per aprendre de la seva pròpia salut, toca reeducar, educar i educar-nos en aquest aspecte”.

– Abastar-nos d’eines que proporcionin una altra visió, que permetin preveure situacions en les que ja podem intervenir ara, eines que ha de tenir la població, els hem d’oferir el que tenim.

COMISSIÓ de CONVIVÈNCIA i CONEIXEMENT MUTU

– Perquè ens preocupa el barri. Volem oferir el que fem i recollir les possibilitats que s’obren.- La convivència és molt important ja que és el calaix de sastre on va a parar tot, tant les necessitats del barri com les seves potencialitats”.

“Les entitats i veïnat són qui gaudeixen i pateixen el barri, i establir dinàmiques de treball comunitari ens pot ajudar a millorar la convivència”.

– Crec que s’han de poder transformar els pensaments en acció si una idea es comparteix i es planteja la seva viabilitat.

“Afavorir el coneixement mutu entre veïns i veïnes i trencar prejudicis, participar en la construcció de la identitat del barri. El barri canvia i s’ha de notar en les relacions que s’estableixen.

“Pensem que l’art és una bona manera d’arribar a la gent”.- Crec que tot va cap a l’individualisme tancat i la desconfiança, i no es pot deixar de creure en els demés, s’ha de revertir aquest ‘divide y vencerás'”.

– Hem de saber renunciar a una petita part de la nostra individualitat per rescatar allò que tenim en comú. La gent per la gent”.

COMISSIÓ SOCIOLABORAL

“Estem d’acord en aconseguir millorar el treball en xarxa amb la resta del barri, perquè és un forma de treball que beneficia les tasques de l’àmbit social i laboral”.

“Participar en la comissió també afavoreix les relacions entre les entitats i serveis que hi participem”.

“Treballant conjuntament amb els diferents recursos (entitats, serveis..) existents aconseguim no duplicar tasques (posant en comú el que cada un fem) i optimitzem els recursos el màxim possible (com per exemple millorar les derivacions d’un servei a un altre)”.

– Participar en la comissió Sociolaboral forma part de la nostra feina, ja que es considera beneficiós per a la pròpia entitat, afavoreix les diverses tasques que es porten a terme.

– La finalitat principal de la nostra tasca és dotar d’eines a la gent per a que puguin solventar la seva situació. Mitjançant el treball en xarxa s’optimitzen les eines disponibles i s’enriqueix la feina.

web

 

 

One comment on “PLA COMUNITARI DEL POBLE-SEC
1 Pings/Trackbacks per "PLA COMUNITARI DEL POBLE-SEC"
  1. […] Coordinadora d’Entitats del Poble Sec […]

Deixa un comentari