1 abril 2016

Estudi històrico-arquitectònic de la Casa de la Premsa

Direcció i realització:
Xavier Cazeneuve, Ana Shelly, Albert Cubeles
Per a qualsevol ús de les dades, imatges i informacions contingudes en aquest estudi caldrà citar-ne el seu origen i autoria.
El present estudi s’ha realitzat a partir de la consulta de bibliografía i de materials d’arxius, biblioteques i hemeroteques. Els autors volem manifestar que tots els estudis històrics
són revisables en funció de l’aparició de nous documents o nous testimonis i que acceptem, de bon grat, qualsevol nova aportació, inclosa aquella que vingui a desdir afirmacions
recollides a l’estudi, atès que la història avança amb la recerca i no és una ciència exacta.

Estudi històrico-arquitectònic de la Casa de la Premsa (9.84 MB)