13 març 2015

DIAGNOSI DE LES SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS

Elaborat pel CAB, amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Es tracta d’un anàlisi en profunditat de tots els aspectes relacionats amb la convocatòria per al 2014 d’aquesta línia de subvencions municipals dirigida especialment a entitats sense ànim de lucre.

Subvencions_Ajt_Bcn_2014_Informe_Final_CAB_def.pdf (1.50 MB)
%d bloggers like this: